Ảnh

Ngày đầu Hà Nội triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

Từ 0h ngày 19/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội ra chỉ thị yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm quy tắc 5K, không tụ tập quá 5 người, tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, hàng ăn chỉ bán mang về...