Ảnh

Chùm ảnh: Hàng nghìn chiếc ô tô lớn, nhỏ ở Hà Nội "bất động" do dịch Covid-19

Hàng nghìn chiếc ô tô nằm bất động dầm mưa, phơi nắng ở các bãi trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách để phòng dịch.