17:59 13/09/2020

11 doanh nghiệp, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị xử phạt gần 3,5 tỷ đồng do những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.