Đề xuất hỗ trợ 80.000 đồng/ngày cho người lao động phải cách ly do Covid-19

Vũ Hạnh
Theo đề xuất, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày.

Theo BHXH Việt Nam, để kịp thời giảm bớt khó khăn cho người tham gia BHXH trong đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đề xuất hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) đã, đang tham gia BHTN thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế gồm:

Cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, tại nơi làm việc, các cơ sở hoặc địa điểm cách ly tập trung khác; cách ly tại nhà. Điều kiện hưởng là phải có quyết định cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền.

congnhanxetnghiem-ldmk-1622600012.jpg
Người lao động là F1, F2 sẽ được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày khi đi cách ly y tế.

Mức hỗ trợ là 80.000 đồng/người/ngày (bằng mức tiền ăn trong thời gian cách ly theo quy định tại khoản 5, điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8.2.2021 của Chính phủ.

Thời gian hưởng là thời gian thực tế NLĐ phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian áp dụng là từ ngày 1/6 - 31/12/2021.

Về phương thức chi trả, trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan BHXH thực hiện chi trả hỗ trợ cho NLĐ theo phương thức trả bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản cá nhân.

Trường hợp trong thời gian cách ly, NLĐ chưa cung cấp đủ thông tin để xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ thì có thể hoàn thiện việc cung cấp thông tin sau khi cách ly để hưởng chính sách hỗ trợ.

Lý giải về căn cứ xây dựng đề xuất này BHXH Việt Nam, cho rằng trên cơ sở các quy định của luật Việc làm và thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách BHTN, đề xuất của BHXH Việt Nam vừa bảo đảm tính pháp lý vừa bảo đảm yêu cầu thực tiễn cấp bách trong công tác phòng chống, dịch Covid-19.

Trước đó ngày 31/5, bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có quyết định về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Định mức hỗ trợ được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (vận động và tích lũy năm 2021).

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hỗ trợ cho trẻ em và thanh quyết toán ngay sau khi hết thúc hoạt động hỗ trợ.

Hải Đăng (T/h)