căn cước công dân

 1. Dùng căn cước công dân để cầm cố là hành vi bị cấm và có thể bị xử phạt theo các quy định của pháp luật.
  Cự Giải - 09:43 24/09/2022 - 5 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
 2. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD); sau đó, đến một độ tuổi nhất định theo quy định, công dân phải thực hiện thủ tục đổi thẻ CCCD.
  Hoàng Yên (T/h) - 10:12 11/08/2022 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
 3. Bản sao căn cước công dân gắn chip có thể được sử dụng trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.
  Hoàng Yên (T/h) - 07:55 25/07/2022 - 6 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
 4. Khi phát hiện số định danh cá nhân đã cấp có sai sót do nhập sai thông tin về công dân, thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy số định danh cá nhân đó.
  Hoàng Yên (T/h) - 13:57 24/07/2022 - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
 5. Luật Căn cước công dân 2014 và các văn bản pháp luật liên quan vẫn chưa đặt ra cơ chế xử phạt về việc không đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD), mà chỉ có quy định về việc xử phạt liên quan đến CMND.
  Hoàng Yên (T/h) - 16:37 04/07/2022 - 3 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
 6. Ban Giám đốc Công an Tp.HCM chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến việc cấp căn cước công dân gắn chip, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho người dân.
  Nguyễn Thành Nhân - 18:52 02/07/2022 - 5 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 7. Trong trường hợp thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chíp bị sai, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại căn cước công dân.
  Hoàng Yên (T/h) - 13:44 27/06/2022 - 16 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
 8. Do còn khó khăn, vướng mắc từ quy định của Luật Căn cước công dân, mới đây, Bộ Công an đã đề nghị xây dựng dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).
  Nguyễn Thị Hà Giang - 07:21 24/06/2022 - 6 lượt xem - 0 trả lời - trong: Pháp luật
 9. Trường hợp người bệnh BHYT đã thực hiện được việc KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp hoặc ứng dụng VNEID thì từ lần khám bệnh sau chỉ cần xuất trình CCCD hoặc qua ứng dụng VENID.
  Vũ Hạnh - 07:43 12/04/2022 - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Xã hội
 10. Chính phủ yêu cầu các địa phương đến ngày 30/6/2021 phải hoàn thành 100% việc làm và cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân. Tuy nhiên, đến nay nhiều người dân vẫn chưa được trả thẻ.
  Vũ Hạnh - 07:34 14/03/2022 - 3 lượt xem - 0 trả lời - trong: Tiêu điểm