Vụ sai phạm tại Đại học Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra

Nguyễn Thị Hà Giang

Liên quan đến các sai phạm tại Đại học Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra.

Ngày 19/7, UBND tỉnh Đồng Nai đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về thu, chi tài chính, việc trích, quản lý sử dụng quỹ, thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại Đại học Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019, theo báo Đồng Nai.

truong dh dong nai dspl

Đại học Đồng Nai. Ảnh: Tuổi trẻ

Kết luận thanh tra cho thấy việc Đại học Đồng Nai dự toán lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến việc được cấp dư ngân sách với số tiền gần 30 tỷ đồng (năm 2018 hơn 18 tỷ, năm 2019 hơn 11 tỷ) là chưa đúng quy định.

Về hạch toán sổ sách thu, chi trường kê khai thiếu, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 số tiền hơn 37 tỷ đồng, dẫn đến việc giảm số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng.

Ngoài ra, kết luận thanh tra tỉnh cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề sai phạm như: việc quản lý phôi bằng không đúng quy trình; việc nộp tiền mặt vào kho bạc không được thực hiện đúng quy định; các chứng từ thu, chi chưa đảm bảo đầy đủ; sử dụng nguồn phí, lệ phí để trả tiền công, tiền bồi dưỡng cho cán bộ không đúng quy định.

Đặc biệt, lãnh đạo Đại học Đồng Nai đã lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, trường này cũng không xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa hàng năm, một số hồ sơ mua sắm có tính chất giống nhau; mua sắm vượt số lượng, vượt quy định; chi phụ cấp cho giảng viên đi học không đúng quy định.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, để xảy ra những sai phạm này trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính, kế toán trưởng, thủ quỹ Đại học Đồng Nai giai đoạn 2018-2019.

Đối với Trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai (thuộc Đại học Đồng Nai), kết luận thanh tra của UBND tỉnh chỉ ra nhiều sai phạm như: việc giữ tiền mặt không đúng quy định; thu các khoản bằng phiếu thu không đúng mẫu.

Cụ thể, Trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai đã chi hơn 548 triệu đồng cho 4 người ở Đại học Đồng Nai không nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ. Ngoài ra, nhà trường đã vi phạm về nghĩa vụ thuế, mua sắm trang thiết bị... Những sai phạm này thuộc về trách nhiệm của Hiệu trưởng, kế toán Trường phổ thông thực hành sư phạm Đồng Nai giai đoạn 2018-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo trường Đại học Đồng Nai rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu trong kết luận, khẩn trương báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 với cơ quan tài chính và báo cáo tình hình hoạt động thu, chi sự nghiệp năm 2019 của đơn vị theo quy định. Thu hồi nhiều khoản tiền chi sai quy định như kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra Nhà nước tỉnh để rà soát xác định rõ đối tượng, nội dung để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Việc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế thu nhập năm 2018 hơn 37 tỷ đồng, dẫn đến việc giảm số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, theo Tuổi trẻ.

Linh Chi (T/h)