PNJ báo lãi gần 1.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch sau 10 tháng

Lê Vân
Đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 1.320 tỷ đồng nhưng đến hết tháng 10/2022, PNJ đã đem về gần 1.500 tỷ đồng tiền lãi.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố tình hình kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022.

Tính riêng trong tháng 10, công ty thu được 2.960 tỷ đồng doanh thu thuần và 147 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 42,3% và 22,7% so với tháng 10/2021.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, PNJ ghi nhận đạt 28.535 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.487 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 95,5% và 113,8% so với cùng kỳ năm 2021.

capture-1669121224.PNG
 

Do sự thay đổi cơ cấu hàng bán của kênh lẻ và sự ảnh hưởng của yếu tố vĩ mô khiến chi phí đầu vào tăng cao, công ty ghi nhận biên lợi nhuận gộp 10 tháng đầu năm đạt 17,4%, giảm 1 điểm phần trăm so với cùng thời gian ở 2021.

Năm 2022, PNJ đề ra kế hoạch kinh doanh đạt 25.835 tỷ đồng doanh thu thuần và mục tiêu đạt 1.320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả kinh doanh đạt được, công ty đã lần lượt vượt 10,5% chỉ tiêu doanh thu và 12,6% mục tiêu lợi nhuận năm.

PNJ cho biết chi phí hoạt động lũy kế 10 tháng tăng 68,7% so với cùng kỳ và tỉ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp đạt 59%, giảm so với mức 64,6% của cùng kỳ 2021 nhờ tối ưu hóa vận hành.

Tính đến cuối tháng 10, toàn hệ thống PNJ ghi nhận 358 cửa hàng độc lập. Trong đó, từ đầu năm, PNJ đã mở mới 29 cửa hàng và đóng cửa 13 cửa hàng nhằm tái cấu trúc.

Về cơ cấu, báo cáo của PNJ cho thấy kênh bán lẻ tiếp tục đóng góp chủ yếu cho doanh thu của doanh nghiệp với 17.264 tỷ đồng (chiếm 60,5%), đứng thứ hai là vàng 24K đóng góp khoảng 7.362 tỷ đồng (chiếm 25,8%) và mảng bán sỉ đóng góp 3.481 tỷ đồng (chiếm 12,2%), hoạt động kinh doanh khác đóng góp phần còn lại với khoảng 399 tỷ đồng.

capture-1669121262.PNG
 

Gần đây, HĐQT của PNJ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 3:1 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỉ lệ 20%. Bên cạnh đó là kế hoạch thưởng tiền mặt và phát hành ESOP cho HĐQT cùng với lãnh đạo chủ chốt dựa trên kết quả kinh doanh so với kết quả của 2021.

Với kết quả đạt được sau 10 tháng hoạt động, công ty dự kiến sẽ thưởng tiền mặt bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm và số cổ phiếu ESOP phát hành bằng 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 22/11, cổ phiếu PNJ dừng ở mức 103.000 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 0,88%.