Toàn cảnh

Bộ Tài chính họp bàn về trái phiếu doanh nghiệp: Phải giữ được thị trường tài chính, tiền tệ

Trước những diễn biến của thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng đây là lúc cả nhà nước và doanh nghiệp cùng ngồi lại bàn giải pháp và cùng giúp nhau vượt qua; phải giữ được thị trường tài chính, tiền tệ. Nếu chính sách tiền tệ thất bại thì chính sách tài khoá cũng thất bại.