Sức khỏe

Ngã vào nồi nước xông phòng COVID-19, bé gái 14 tuổi bị bỏng nguy kịch

Trong lúc xông lá để phòng ngừa COVID-19, bé gái 14 tuổi đột ngột lên cơn co giật và ngã úp mặt vào nồi nước xông đang sôi khoảng 1 phút, sau đó bất tỉnh.